Nu är det barnsligt enkelt att dokumentera dagen och följa läroplanen

Ta en bild

Beskriv aktiviteten, tagga barnen

Pedagogen fotograferar med läsplattan medan barnen leker, man markerar vilka barn som är med på bilden, skriver en kommentar och kryssar för vilka moment ur läroplanen man utför. Med ett knapptryck sparas bilden och landar direkt i förskolans dator eller i nätverket. Bilden skickas också till föräldrarna som kan följa vad barnet är med om under dagen.

Läs mer

Tagga läroplan och spara, klar!

Föräldrarna får vara med dagligen, och när man träffar barnen på kvällen kan man titta på bilderna gemensamt. Läroprocessen förstärks eftesom barnen kan se sig själv genomföra aktiviteterna, och berätta om dem. Förskolechefen kan få en bekräftelse att förskolan genomför alla moment ur läroplanen, och vid uppföljningssamtal kan förälder och pedagog se hur barnet utvecklats under året.

Läs mer

Slipp alla manuell hantering!

Idag går mycket tid och kraft åt för dokumentation i förskola. Man tar bilder med digitalkamera, går till en dator i ett separat rum för att läsa in bilderna och sortera dem.

Vi löser problemet med en tjänst bestående av en app för läsplatta samt ett datorprogram. Pedagogen fotograferar med läsplattan medan barnen leker, markerar vilka barn som är med på bilden.

Bilderna sparas och landar automatiskt på förskolans dator eller i nätverket. Bilden skickas också till föräldrarna som kan följa vad barnet är med om under dagen.

Föräldrar och barn kan titta på bilderna hemma i soffan

De bilder som pedagogerna sätter upp på väggarna eller skickar med nyhetsbrev en gång i veckan kommer ofta för sent för att barnen och föräldrarna ska kunna föra en vettig dialog kring vad de varit med om. Med vårt verktyg får föräldrarna vara med dagligen, och när man träffar barnen på kvällen kan man titta på bilderna gemensamt och reflektera kring vad barnen gjort.

Förskolechefen och pedagogerna får bättre överblick

Verktyget visar vilka moment ur läroplanen som har genomförts, och vid uppföljningssamtal kan förälder och pedagog se hur barnet utvecklats under året inom respektive område. Man ser också de områden som barnen inte varit med om, t.ex. ifall de varit frånvarande.

Det krävs ingen utbildning för att komma igång, appen är busenkel att använda.
Prova redan idag!

Ladda ner nu Kontakta oss

Kontakta oss

Vi som tagit fram verktyget heter Peter Püschel och David Bergner. David är förskolepadagog och Peter programmerar.

Kontakta oss direkt för att få reda på mer om vårt verktyg, och hur det kan hjälpa dig i er verksamhet. Använd epost-adresserna här, eller formuläret här bredvid!

peter@barnpaforskola.se
david@barnpaforskola.se

Sociala medier

Facebook You Tube