2 Beskriv aktiviteten, tagga barnen

Kravet på dokumentation har ökat de senaste åren. Det är personalens och förskolechefens ansvar att verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen. Man har ansvar att kommunikationen mellan förskola och hemmen utvecklas och för att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta. Det krävs för att föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande i verksamheten.

Idag löser man detta med mycket manuell hantering. Det går mycket tid och kraft i förskolan åt för dokumentation. Man kanske tar bilder i verksamheten, t.ex. med digitalkamera eller mobiltelefon. Sedan går pedagogen till en dator i ett separat rum för att läsa in bilderna, sortera och skriva ut.

Genom att använda en surfplatta samt vår programvara, så skriver man en anteckning vad som görs ute i verksamheten, man taggar vilka barn som är med, och bockar av de moment i läroplanen som man arbetar med. Om man vill, så tar man ett foto, trycker på spara-knappen, och så har man gjort den dokumentationen som krävs enligt läroplanen. Om man vill, så skickas bilden och texten direkt till föräldrarna, för de barn som är med.

Tillbaka