3 Tagga läroplan och spara, klar!

Förskolechefen eller annan personal får bekräftelse på att verksamheten följer läroplanen så som det är tänkt, och man ser enkelt ifall det är några moment som några barn inte varit med på, t.ex. om de varit frånvarande. Om man tar fram ett enskilt barn i verktyget, så kan man snabbt se avvikelser. Vid uppföljningssamtal, eller utvecklingssamtal, så är det enkelt för en pedagog att visa för föräldrarna hur barnet har utvecklats inom respektive område. Man ser t.ex. hur barnet lade pussel i början av året, och kan jämföra med hur det går nu senare. Och man kan diskutera barnet och verksamheten utifrån läroplanen, på ett helt nytt sätt.

Det är lätt att komma igång. Du laddar hem appen från AppStore, installerar och skapar ett konto. Du skriver in barnens namn och väljer en läroplan, därefter är du igång och kan testa.

Tillbaka